Söka
Favoritlista
Region
Region (global)
Produkter
Företag
I fokus
Kontaktperson
de  en  pl  fr  hr  nl  hu  it  sv  sl  cn  es
Ta med dig förändringen
»Ta med
dig förändringen«

Alltid. Säkert. Tätt.

»Den som inte vet vart hen är på väg behöver inte undra om han kommer fram någon annanstans.«

Mark Twain

Vision

Tillväxt genom celldelning

På grund av den kraftfulla tillväxten under de senaste fem åren blev vi tvungna att anpassa processerna eller installera dem igen i delar. Med en ytterligare ledningsnivå med avdelningschefer uppdateras och kompletteras organisationen. På Hauff-Technik kunde man visserligen hålla slagkraften och dynamiken igång i väsentliga discipliner, men till sist behövde man anpassa sig till storleken med över 450 medarbetare.

Det var på den här vägen som tanken om att vidareutveckla goda egenskaper som har varit utmärkande för Hauff-Technik i sin helhet till överskådliga enheter. Det totala ERP-systemet från SAP som introducerades 2020 ger också goda förutsättningar att omedelbart tilldela avkastning och kostnader en orsak i en Profit-Center-struktur med företagsområden och dotterbolag. Att skapa ytterligare tillväxt i den här typen av transparenta och samtidigt effektiva enheter i analogi med celldelning av biologiska processer lovar gott för att bibehålla de styrkor som varit utmärkande för Hauff-Technik hittills och konsekvent bygga ut utan att behöva hantera ett allt större och eventuellt en allt tyngre organisation.
 

Vision

Uppdraget

Fördjupning och utökning

Inom de närmaste åren kommer Hauff-Technik staka ut två riktningar: Fördjupning och utökning. Med fördjupning menas att tänka och agera ännu tydligare och mer processinriktat. Det integrerade styrningssystemet innefattar till exempel metoder och verktyg för att rätta sig efter krav från olika områden som kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och energi. De sammanförda resurserna och att man tar vara på det gemensamma kunnandet möjliggör effektiv styrning och måluppfyllelse. Med utökning menar vi att attrahera och vinna ännu fler kunder utan för det tyskspråkiga området med de nuvarande verksamheterna med byggnadstätning. Vidare är det meningen att försäljning och vinst ska skjuta på fortsatt tillväxt i tillväxtsegmentet glasfiberinfrastrukturer. Strategins grund utgörs av tre ben som består av slimmade processer, en levande organisation och Hauff-Techniks egen kultur.

Uppdraget

Från manufaktur till industri 4.0

Om man ska lyfta fram något som alltid är sig likt genom historien på Hauff-Technik så är det förändring. Det betyder också: Vi var, vi är och vi kommer att fortsätta vara i rörelse. Vi varken vill eller kan acceptera status quo. De dynamiska ändringarna utgörs av flera milstolpar som driver på oss.

1955

Hauff-Technik grundas

Tillsammans med sin fru Hilde Hauff grundar Werner Hauff Hauff-Technik i Heidenheim som formsprutningsföretag för Hartmann, Bosch och andra företagsunder. Från allra första början är innovation och skaparkraft själva drivkraften bakom det unga företaget.

1975

Första kabelgenomföringen

Från leverantören framträder ett företag med ett eget produktionsprogram. Själva framgångssagan tar sin början med den första industritillverkade kabelgenomföringen. Och det som utmärker företaget är inte bara idén utan framför allt den modulära monteringstekniken vars grunddrag kan spåras ända fram till idag.

1978

Hauff-Technik blir internationellt

Med den första internationella partnern i Nederländerna tar också framgångssagan utanför Tysklands gränser fart.

1980

Fabriken utökas

Utrymmet där anläggningen i Herbrechtingen ligger räcker inte till. Delar av tillverkningen omlokalisera till det näraliggande Syrgenstein.

1986

INDUS

1986 blir INDUS Holding AG ensam delägare i Hauff-Technik. Med sin hållbara affärsmodell ger INDUS redan från första början mycket goda ramvillkor för den självständiga företagsutvecklingen på Hauff-Technik.

1988

Produktionsstart för rörgenomföringssystem

Det är inte bara kablar som ska vara säkert tätade – något som har gällt i över 10 års tid, utan samma sak ska nu tillämpas på rör.

1998

Produktionsstart för blandad verksamhet med husinföringar

Början på en revolution: den samfällda introduktionen av gas, ström, vatten och telekommunikation med ett enda tätningssystem revolutionerar husbyggandet.

2004

Husinföringar utan diken

En ny standardteknik erövrar världen: med jordförträningsraketer och den moderna husinföringen ZAPPO lyckas man täta husinföringar på ett säkert sätt utan att gräva diken inom- och utomhus.

2014

Tre blir en

Nu växer sådant ihop som hör ihop: Företaget som har spritts ut över tre anläggningar sammanförs nu i den nya anläggningen. Här finns det tillräckligt mycket plats för produktion och administration. Den moderna arkitekturen ger korta sträckor och ett effektivt arbetsflöde.

2015

Hauff-Technik Middle-East FZE i Ajman ser dagens ljus

Med det första dotterbolaget i Förenade Arabemiraten visar Hauff-Technik prov på internationell tillväxt.

2016

Joint-Venture ZweiCom-Hauff GmbH

Hauff-Technik engagerar sig i ZweiCom GmbH, en specialist för utveckling och produktion av passiva komponenter för glasfiberinfrastrukturen.

2018

Hauff-Technik Swiss AG slår upp portarna

I februari öppnar det schweiziska delstatsföretaget Hauff-Technik Swiss AG sitt kund- och säljcenter i Oensingen.

2019

Introduktion av SAP

Med introduktionen av det nya ERP-systemet SAP tar Hauff-Technik ett stort kliv i riktning mot digitalisering – genom den virtuella sammankopplingen av samtliga avdelningar och införandet av helautomatiska processer.

2021

Logistikcentrum öppnar

Efter 18 månaders byggtid öppnar Hauff-Technik i början på 2021 ett av regionens modernaste logistikcenter.

2022

Omlokalisering av Hauff-Technik MIDDLE EAST

Hauff-Technik MIDDLE EAST lämnar frizonen i Ajman, flyttar till nya lokaler i Dubai och byter namn till Hauff-Technik MIDDLE EAST General Trading L.L.C.

2023

Grundande och öppnande av Hauff-Technik UK Limited 

Hauff-Technik utökar sin internationella tillväxt och öppnar ett tredje nationellt företag i Chesterfield, Storbritannien, i mars.

Alltid. Säkert. Värdeinriktat.

Vi har definierat sex företagsvärden. Dessa är fasta komponenter i vår företagsidentitet. Med dessa värden definierar vi hur vi bemöter våra kunder och oss själva.

»En väsentlig nyckel till framgång är: ta med dig förändringen. Det betyder att det inte bara är viktigt att förstå förändringen, utan även att delta och vara aktiv vid utformandet. Måttet på hur starkt medarbetarna identifierar sig med företaget är att de själva kallar sig för Hauffare.«
dr Michael Seibold
verkställande direktör

Tar kritik på allvar

Konstruktiv kritik ger mervärde. För företaget och alla medarbetare. Vår kritik är aldrig personligt menad utan berör alltid den aktuella sakfrågan och har bara ett syfte: fortsätta driva oss framåt.

Leverera och ställ krav

Vi strävar efter att bli lite bättre varje dag. Så därför befordrar och ställer vi krav. Vi definierar mål, tar ansvar och går in med hull och hår i det hela.

Håll dig till överenskommelser

Tillförlitlighet är en grundpelare bland tyska mellanstora företag och därmed också en stor anledning till våra framgångar.

Ta med dig förändringen

Vi håller oss i rörelse, för stillastående betyder tillbakagång och stagnation. Därför är vi också öppna för det som är nytt och driver aktivt på förändringar.

Respektera den andra

Respekt och umgänge i ögonhöjd är förutsättningarna för all form av samarbete. Jag måste själv ge respekt för att kräva det av andra.

Arbeta tillsammans

Vad vill vi vara - en del av problemet eller en del av lösningen? Svaret finns i oss själva och genom att samarbeta med våra kolleger.

Alltid. Säkert. Ansvarstagande

Som ansvariga, handlande medlem i företaget är vi medvetna om vårt gemensamma ansvar gentemot kunder, affärspartners och medarbetare. Därför följer vi de uppförandeprinciper som bygger på vad vi är medvetna om.

System med uppgiftslämnare

Syftet med visselblåsarsystemet är att få upp ögonen för lagbrott eller brott mot regler, bedöma situationen och åtgärda bristen. Brott mot lagstiftning eller Hauff-Techniks uppförandekod kan vara skadligt för företaget eller vara till förfång för vissa personer. Det finns möjlighet att både rapportera via den anonyma visselblåsaren SpeakUp och på webben genom att tala in röstmeddelanden. Exempel på brott:

  • Korruptions-, konkurrenslags- och penningtvättsbrott
  • Stöld, trolöshet och obehörig vinst
  • Skador på den kroppsliga och fysiska integriteten
  • Incidenter av sexuellt utnyttjande, diskriminering eller rasism.
  • Straffrättsliga relevanta överträdelser mot uppgiftsskyddet
  • Fakturerings- och bokföringsförseelser med betydande konsekvenser som får kännbara externa effekter
  • Förseelser vid användning av tekniska specifikationer och/eller teknisk säkerhet
  • Brott mot mänskliga rättigheter (t.ex. brott mot FN-principerna Global Compact)
  • Överträdelser mot miljöbestämmelser och/eller i de fall produktspecifika miljöbestämmelser inte följs
  • Överträdelser mot exportkontroll, överträdelser mot sanktioner

I den nedanstående guiden och i FAQ finns det förklaringar och kommentarer om att använda visselblåsarsystemet

SpeakUp-guide
SpeakUp FAQ

Här hittar du information om uppgiftsskydd för visselblåsarsystemet SpeakUp.

Via följande medier kommer du till Hauff-Technik GmbH & Co.KG:s visselblåsarsystem:

Tel.: +49 800-1801733 (avgiftsfritt)
www.speakupfeedback.eu/web/hauff/de

#wirsindhaufftechnik